Kageshwori Manohara Municipality, Kathmandu

Kageshwori manohara municipality

Kageshwori Manohara Municipality was declared on Mangsir 16,2071 B.S. consisting of 16 wards.It was formed merging the then VDCs viz:Gothatar,Mulpani,Danchi,Bhadrabas,Aalapot and Gagalphedi.The name “Kageshwori Manohara” is named after the historic religious kageshwori Mahadev temple located at Gagalphedi-1 . Council of ministers declared altogether 276 municipalities all over Nepal according to the Rajpatra published on 22th of Falgun,2073 B.S.Few changes were made on the wards of this municipality also. Currently this municipality has following features:

Location: East: sankharapur Municipality, West:Kathmandu Metropolitan City and Gokarneshwor Municipality, North:Sindhupalchowk District, South:Madhyapur Thimi Municipality

Population: Male:30021, Female:30226 (According to the national census March/April 2012)
Total Households: 14340 (According to the national census March/April 2012)
Literacy Rate: 80.9%
Total Area: 27.38 sq.kms
Number of wards: 9
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १ साविकको वडा नं. १,२,र १४(साविकको गागलफेदी गाविस ) मिलेर बनेको छ।यस नगरपालिकाले वि.स. २०७५ मा गरेको घरधुरी सर्वेक्षण यस वडामा जम्मा १५१५ घरधुरी छन् भने जम्मा ६७७८ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या ३३०२ र पुरुष जनसंख्या ३४७६ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल ९.८१७७ वर्ग कि.मी रहेको छ । यस नगरपालिकाको नामाकरण यसै वडामा अवस्थित कागेश्वरी महादेव मन्दिरबाट भएको हो।

यस वडाका जनप्रतिनिधि मुकुन्द प्रसाद गजुरेल २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: ५५३३
Ward Contact Number: ०१-४१५६१८
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. २ साविकको वडा नं. ३ र १५ (साविकको आलापोट गाविस ) मिलेर बनेको छ। यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण अनुसार यस वडामा जम्मा ७५२ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा ३४६८ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या १७०३ र पुरुष जनसंख्या १७६५ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल १.५५३ वर्ग कि.मी रहेको छ । बिभिन्न जात्राहरुको लागि यस वडा प्रख्यात रहेको छ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि सुदर्शन धिमाल २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: ३४६८

Ward Contact Number: ०१-४१५६८११
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ३ साविकको वडा नं. ४र १६ (साविकको भद्रवास गाविस ) मिलेर बनेको छ। यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण , २०७५ अनुसार यस वडामा जम्मा ६८३ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा २९३२ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या १४०० र पुरुष जनसंख्या १५३२ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल १.६१ वर्ग कि.मी रहेको छ ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि राममणी पुडासैनी २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: २९३२
Ward Contact Number: ०१-४१५६६३३
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ४ साविकको वडा नं. ५ र ६(साविकको डाँछी गाविसको वडा नं. १,२,३,४,५ र ६ ) मिलेर बनेको छ।यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार यस वडामा जम्मा १७९६ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा ७७७७ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या ३७८१ , पुरुष जनसंख्या ३९९५ र तेस्रो लिङ्गि जनसंख्या १ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल २.९६४ वर्ग कि.मी रहेको छ ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि भाईकाजी अधिकारी २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: ७७७७
Ward Contact Number: ०१-४४५०१७१
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ५ साविकको वडा नं. ७(साविकको डाँछी गाविस वडा नं. ७,८ र ९ ) मिलेर बनेको छ। यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार यस वडामा जम्मा २३९७ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा ९७७६ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या ३७८१ , पुरुष जनसंख्या ३९९५ र तेस्रो लिङ्गि जनसंख्या ३ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल ४.२२४ वर्ग कि.मी रहेको छ ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि राजाराम पुडासैनी २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: ९७७६
Ward Contact Number: ०१-४४५००४५
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ६ साविकको वडा नं. ९ र १० (साविकको मूलपानी गाविस वडा नं. ४,५,६,७,८ र ९) मिलेर बनेको छ।यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार यस वडामा जम्मा २९४१ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा १२८८१ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या ६३६६ , पुरुष जनसंख्या ६५१४ र तेस्रो लिङ्गि जनसंख्या १ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल ३.०२७ वर्ग कि.मी रहेको छ ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि प्रकाश फुयाल २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: १२८८१
Ward Contact Number: ०१-४१५३५१३
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ७ साविकको वडा नं. ८ र १२ (साविकको मूलपानी गाविस वडा नं. १,२,३ र गोठाटार गाविस वडा नं. ५,६, र ७ ) मिलेर बनेको छ। यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार यस वडामा जम्मा ४९०१ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा १९००८ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या ९३१४ र पुरुष जनसंख्या ९६९४ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल २.४२२५ वर्ग कि.मी रहेको छ ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि जीवन थापा २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: १९००८
Ward Contact Number: ०१-४१५३५९०
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ८ साविकको वडा नं. ११ (साविकको गोठाटार गाविसको वडा नं. १,२,३ र ४ ) मिलेर बनेको छ। यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार यस वडामा जम्मा ३०२९ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा ११०१६ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या ५३३९ र पुरुष जनसंख्या ५६७७ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल १.७१८ वर्ग कि.मी रहेको छ ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि श्रीकृष्ण चाँपागाई २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: ११०१६
Ward Contact Number: ०१-४९९०६३८
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. ९ साविकको वडा नं. १३ (साविकको गोठाटार गाविस वडा नं. ८ र ९ ) मिलेर बनेको छ। यस नगरपालिकाले गरेको घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार यस वडामा जम्मा ८१५२ घरधुरी छन् भने यस वडामा जम्मा २८४९५ जनसंख्या रहेको छ ।जस्मा महिला जनसंख्या १३६५४ र पुरुष जनसंख्या १४८४१ रहेको छ ।यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल १.४६३ वर्ग कि.मी रहेको छ ।

यस वडाका जनप्रतिनिधि कुन्दन खड्का २०७४ को स्थानीय निर्बाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो ।

Population: २८४९५
Ward Contact Number: ०१-४९९१८१३